Với chiều cao nâng móc được tối ưu, nó có thể sử dụng trên những dầm cầu trục khẩu độ đến 35m hoặc hơn, nó có lợi thế hơn các loại cầu trục khác:
✔️ So với cầu trục dầm đơn sử dụng Type E thì chiều cao nhà xưởng có thể giảm xuống
✔️ So với cầu trục dầm đôi cùng chiều cao nâng thì tải trọng tác dụng lên dầm chạy và cả nhà xưởng thấp hơn đáng kể.