Đào tạo kỹ năng

Nâng cao hiểu biết về pháp luật

Với mục tiêu chú trọng con người, hiểu biết về pháp luật Việt Nam là điều chúng ta nên nắm được. Do đó AVC đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao hiểu biết về pháp luật cho cán bộ công nhân viên trong công ty

10:58 24/12/20 1.295 lượt xem
AVC - Đào tạo kỹ năng

Kỹ năng trong xử lý công việc là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình làm việc. AVC luôn luôn không ngừng nâng cao kỹ năng làm việc của công nhân viên thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn.

11:53 25/11/20 1.602 lượt xem
Hotline
0915 306 566
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc