Tham quan huấn luyện

Yếu tố con người luôn là nền tảng của mỗi công ty, hiểu được điều đó, AVC luôn chú trọng đào tạo và liên tục nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên bằng việc tổ chức các khóa huấn luyện trong nước và quốc tế để tạo ra đội ngũ giàu kinh nghiệm và bắt kịp các xu thế phát triển của xã hội.

Tham quan và huấn luyện tại ABUS
 
Tham quan và huấn luyện tại Australia
 
Thăm quan và huấn luyện tại Mitsubish
Tham quan và huấn luyện tại Mitsubishi
Hotline
0915 306 566
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc