Chứng nhận Top 50 sản phẩm vàng Việt Nam

Năm 2020, AVC Cranes hân hạnh được Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận đạt "Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam" và "Top 50 sản phẩm vàng Việt Nam".

 
Hotline
0915 306 566
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc