Chứng nhận của tổ chức JETRO Nhật Bản

Với những nổ lực, chất lượng và uy tín trong ngành cầu trục, AVC Cranes đã được Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản JETRO (Japan External Trade Organization) ghi nhận là Doanh nghiệp xuất sắc tại Việt Nam.

Hotline
0915 306 566
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc