✔️Là sản phẩm sử dụng chủ yếu nâng các cuộn tôn vào vị trí kho bãi, máy gia công. Thiết kế theo đơn đặt hàng.