✔️ Pa lăng cùng 02 bộ xe con để nâng cao tải trọng nâng và chiều cao nâng cho dạng Monorail.
✔️ Cụm động cơ hộp giảm tốc truyền động trực tiếp đến bánh xe mà không qua hệ thống bánh rang
✔️ Tải trọng được phân đều lên 08 bánh xe nên có thể ứng dụng cho I đúc làm dầm chạy với những cầu trục khẩu độ ngắn và chiều cao nâng lớn.
✔️ Tải trọng nâng từ 6.3T đến 25T

 
 
Model Ree ving Load cap.
(t)
Hook path
(m)
C
(mm)
H
(mm)
GM 5000 4/1 20,0 6  10    15    18,5 1132 180
GM 6000 2/1 12,5 12  20   30  37 1256 180
4/1 25,0 6  10   15  18,5  1241 180
GM 7000 2/1 20,0 16  30  45 - 1614 180