✔️ Thiết kế nhỏ gọn với hệ tang kép cho móc nâng đúng tâm.
✔️ Liên kết với dầm biên dạng khớp đảm bảo sự tiếp xúc đồng đều của 04 bánh xe lên bề mặt ray.
✔️ 02 cụm động cơ hộp giảm tốc truyền động trực tiếp đến bánh xe.
✔️ Vùng tải trọng từ 8T đến 120T