✔️ Thiết kế cho phạm vi tải hoạt động trung bình.
✔️ Liên kết với dầm biên dạng khớp đảm bảo độ tiếp xúc đều của 04 bánh xe với đường ray.
✔️ 02 động cơ truyền động trực tiếp vào bánh xe.
✔️ Vùng tải trọng từ 1T đến 63T.