✔️ Một kiểu xe con trần thấp với trục tang cuốn được quay lại cùng chiều với chiều di chuyển xe con.
✔️ Liên kết dạng khớp đảm bảo độ tiếp xúc đồng đều của 04 bánh xe lên mặt ray.
✔️ 02 cụm động cơ hộp giảm tốc truyền động trực tiếp vào bánh xe.
✔️ Vùng tải trọng từ 1T đến 40T