✔️ Cổng trục là dầm đơn là dạng cầu trục dầm đơn có gắn thêm hai chân để có thể chạy trên nền đất.
 
Nhãn