✔️ Bán cổng trục là dầm đôi là cầu trục dầm đôi có gắn thêm chân ở 1 bên để bên chân đó có thể chạy trên nền đất.
 
Nhãn