✔️ Bán cổng trục là dầm đơn là dạng cầu trục dầm đơn có gắn thêm một bên chân để chạy trên nền đất.
 
Nhãn