Monorail ZSB là dạng cầu trục chạy một chiều sử dụng hoist chạy trên hai ray, có những đặc điểm sau:
✔️ Tải trọng tới 2T
✔️ Khoảng cách bước treo lớn
✔️ Pa lăng xích lắp giữa 2 rail để nâng cao chiều cao nâng
✔️ Thiết kế tối ưu cho những tòa nhà trần thấp
✔️ Lựa chọn di chuyển xe con bằng điện
✔️ Lựa chọn tay bấm di chuyển độc lập với xe con.