Cầu trục EHB là loại cầu trục một dầm có những tính chất sau:

✔️ Tải trọng lớn nhất 1T, khẩu độ lớn nhất 10m
✔️ Cầu trục loại rất nhẹ
✔️ Dễ dàng di chuyển bằng tay
✔️ Dùng cho khoảng không trần thấp
✔️ Khoảng cách chết cuối đường chạy ngắn
✔️ Khoảng cách bước treo lớn