Mô tả: Cầu trục là dầm đơn là dạng cầu trục có kết cấu nhỏ gọn, kinh tế, tiết kiệm không gian và áp dụng trong điều kiện khai thác trung bình