✔️ Palăng LGM: Loại có tốc độ nâng cao hơn, dải sản phẩm rộng hơn các sản phẩm khác cùng loại ở Hàn Quốc.

✔️ Dải sản phẩm:
 + Loại Monorail: Từ 0.5T đến 20T
 + Loại Double rail tiêu chuẩn: Từ 3T đến 160T