✔️ Palăng Hyundai là thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc về thiết bị nâng
✔️ Với các dải sản phẩm:
+ Loại Monorail: Từ 1T đến 20T
+ Loại Double rail tiêu chuẩn: Từ 2T đến 70T
+ Loại Double rail đặc biệt: Tùy theo yêu cầu cụ thể

Thông số kỹ thuật của Model tiêu chuẩn: