KIỂU R
✔️ Loại palăng đáp ứng cho tần suất hoạt động trung bình Kết cấu palăng được thiết kế đơn giản nhưng đáp ứng được khả năng hoạt động thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế hơn.
 

✔️ Thông số kĩ thuật:
 + Tải trọng nâng: 1-3 Tấn
 + Tốc độ nâng: 6m/ph
 + Tốc độ di chuyển: 21m/ph
 + Chế độ làm việc: 2m/M5