KIỂU M
✔️ Đây là Model tối ưu về chất lượng và giá thành.
 

✔️ Thông số Kĩ thuật
 + Tải trọng nâng: 5 & 10 Tấn
 + Chức năng bảo vệ quá tải
 + Chế độ làm việc: 2m/M5