Dự án bên tông và xây dựng Thịnh Liệt
Hoàn thành: 05/2004