Bê tông Minh Đức
 
Bê tông Minh Đức 1
Hoàn thành: 2017