Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Ngãi Cầu
Hoàn thành: 2019