Nhà máy sản xuất thép tấm mạ - sơn màu LiLaMa
Hoàn thành 2006