✔️Cầu trục quay dựa tường là loại cầu trục có dầm chính quay quanh một tâm cố định và dầm chính được gắn vào cột nhà xưởng.