✔️ Cầu trục quay dạng cột độc lập là dạng cầu trục có dầm chạy quay xung quanh một tâm và dầm chạy được gắn lên cột đỡ độc lập.