Công Ty CP Xây Dựng Và Sản Xuất Thép TVL
Hoàn thành: 2020
 
Công Ty CP Xây Dựng Và Sản Xuất Thép TVL 1