Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Thiết Bị Điện Đông Anh
Hoàn thành: 05/2011