✔️ Là sản phẩm được dùng để vận chuyển tải cho những vị trí sử dụng cầu trục không thích hợp theo yêu cầu của khách hàng