✔️ Là sản phẩm cung cấp nguồn điện cho các thiết bị hoạt động không cố định.