✔️ Là thiết bị tạo ra từ trường để hút các vật bằng thép.