✔️ Là thiết bị điều khiển cầu trục không cần dây kết nối với cầu trục