5. Tiêu chuẩn áp dụng

Tại Việt Nam, các quy định về thiết kế, chế tạo, kiểm định cầu trục tuân theo tiêu chuẩn: TCVN 4244-2005

10:54 25/11/20 210 lượt xem
Mục lục
Tiêu chuẩn nào cho cầu trục được áp dụng tại Việt Nam?
- Tại Việt Nam, các quy định về thiết kế, chế tạo, kiểm định cầu trục tuân theo tiêu chuẩn: TCVN 4244-2005
- Tiêu chuẩn dung sai đối với bánh xe và đường chạy tuân theo: TCVN 11075-1:2015

 
Hotline
0915 306 566
Zalo
0915 306 566
Viber
0915 306 566
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc
Instagram