2. Khái niệm chung về thiết bị nâng

Là các thiết bị nâng có thể di chuyển và làm việc ở các địa điểm khác nhau như: Cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích, cần trục tự hành, xe nâng.

10:50 25/11/20 188 lượt xem
Mục lục
Khái niệm chung về thiết bị nâng: Cần trục, cẩu bánh lốp/xích, cầu cảng, cẩu tự hành, xe nâng, thang máy chở người, thang máy chở hàng …
✔️Thiết bị nâng là gì?
✔️Định nghĩa: Thiết bị nâng là những thiết bị sử dụng để nâng hạ và di chuyển vật nặng.
✔️Phân loại thiết bị nâng?
✔️Có nhiều cách để phân loại thiết bị nâng. Một trong cách đó là phân loại theo khả năng cơ động của thiết bị nâng như sau:
- Thiết bị nâng di động: Là các thiết bị nâng có thể di chuyển và làm việc ở các địa điểm khác nhau như: Cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích, cần trục tự hành, xe nâng.
  • Ưu điểm: Tính cơ động cao, có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào theo yêu cầu.
  • Nhược điểm: Năng suất thấp, thời gian đi lại lâu, mất nhiều thời gian cho quá trình chuẩn bị để cẩu vật nặng, tải trọng vật nâng bị giới hạn ở một mức nhất định.
- Thiết bị nâng cố định: Là thiết bị nâng sử dụng tại một địa điểm cố định như: Cầu trục, cổng trục, cần trục chân đế, cầu trục tháp …
  • Ưu điểm: Năng suất cao, không mất thời gian chuẩn bị để cẩu, tải trọng cẩu lớn.
  • Nhược điểm: Không có tính cơ động, chỉ dùng cố định trong một không gian nhất định được chuẩn bị từ trước.
Hotline
0915 306 566
Zalo
0915 306 566
Viber
0915 306 566
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc
Instagram